La junta

Jaume Boquera (President)

Raimon Palau (Sots-President)

Txiqui Olivella (Tresorer@)

Josep Escofet (Secretari)

Pedro Garcia (Vocal)

Alex Santamaria (Vocal)

Florenci Mata (Vocal)

Santi Hervás (Vocal)

Joan Luque (Director Tècnic)